Stint verzekerd bij de Vereende? Opschorten dekking?

10 oktober 2018 - Minister Van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstaat, heeft besloten uit voorzorg de Stints te schorsen. Sinds 2 oktober zijn Stints niet meer toegestaan op de openbare weg.

 

Naar aanleiding van het ongeluk in Oss heeft de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport uit een voorlopig onderzoek geconcludeerd dat de Stint een potentieel gevaar op de openbare weg is. De Stint blijkt een aantal mankementen te vertonen: De kabel van de gashendel kan breken en er voor zorgen dat de Stint accelereert tot de maximumsnelheid van het voertuig. De aanwezige handrem is dan niet krachtig genoeg om het voertuig tot stilstand te brengen. Alleen als het contact wordt uitgezet, is de Stint tot stilstand te brengen, maar de onderzoekers achten dit geen natuurlijke handeling in een noodsituatie omdat de contactsleutel en de handrem zich aan de zelfde kant op het stuur bevinden. Uit het voorlopige onderzoek blijkt verder dat aan de Stint veranderingen zijn aangebracht, die niet aan het ministerie zijn doorgegeven. De bevindingen van het voorlopig onderzoek kunt u hier lezen.


Opschorten

 

U heeft misschien voor een of meerdere relaties een Stint verzekerd bij de Vereende. Deze Stint mag nu dus niet meer op de openbare weg gebruikt worden. U kunt uw relatie er op attenderen dat de dekking van de verzekering van de Stint bij de Vereende kan worden opgeschort. Het verzekeringscontract blijft bestaan, maar de dekking kunnen we op verzoek opschorten. Hierdoor hoeven toekomstige premies niet te worden betaald, en eventueel reeds betaalde premie wordt door ons gereserveerd. Wil uw relatie de verzekering voor de Stint opschorten? Stuur dan het verzoek voor opschorting, het bromfietsplaatje en het verzekeringsbewijs aan uw behandelteam bij de Vereende.

 

Wanneer besloten wordt dat de Stint (wellicht na een of meerdere aanpassingen) weer op de openbare weg mag worden gebruikt, kunnen wij de verzekering weer reactiveren en zal de premiebetalingsverplichting weer ingaan. Dan verrekenen wij ook de gereserveerde premie met de te betalen premie. Wanneer het voorlopige verbod op de Stint definitief wordt, kunt u de verzekering opzeggen.

 

Nader onderzoek

 

Goed om te weten is dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek gaat doen naar de manier waarop in Nederland bijzondere voertuigen op de openbare weg worden toegelaten. Een specifiek aandachtspunt is hoe de veiligheid bij de toelating van de voertuigen wordt meegewogen. Naast de Stint, die valt onder de categorie bijzondere bromfietsen, zal ook de toelating van andere bijzondere voertuigen worden onderzocht. Meer informatie kunt u hier vinden.